Duurzaam varkensvlees

Duurzaam varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen producent, slachterij, vlees voorverpakker en grossierderij. Als deelnemer aan een unieke coalitie tussen De Hoeve BV, Stichting Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en bedrijven in de vleessector.  K.D.V. werkt aan verbeteringen van het dierwelzijn van het varken en de kwaliteit van het varkensvlees. Het product dat hieruit ontstaat verdient daarom de kwalificatie “Keten Duurzaam Varkensvlees”.

Keten Duurzaam Varkensvlees geeft de garantie dat het varkensvlees op een duurzame, milieu- en diervriendelijke wijze geproduceerd is. Daarnaast garandeert K.D.V. dat het vlees op de meest veilige manier tot stand gekomen is.

Binnen de keten wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van varkens en het creëren van betere leefomstandigheden. De belangrijkste punten hierbij zijn o.a.:

 • Reduceren van antibiotica gebruik dan wel antibiotica vrij
 • Voldoende bewegingsruimte voor de varkens
 • Het hebben van onbeperkt vers drinkwater
 • Het samenstellen van een uitgekiend voederprogramma
 • Het niet meer castreren van de biggen
 • Speelmateriaal die voor afleiding zorgen

Voornoemde maatregelen resulteren in gezonde dieren en rust in de stallen. Hierdoor ontstaat minder stress en een minimale behoefte aan medicijnengebruik. Zorgvuldig management zorgt voor een lage milieubelasting van de lucht en de bodem. De Keten Duurzaam Varkensvlees bedrijven verbruiken met name groene energie, waarbij het energieverbruik structureel lager ligt dan bij de conventionele bedrijven. Door de met zorg samengestelde voederprogramma’s en de speciale mestopvang blijft de ammoniakuitstoot, evenals de productie van fosfaat en stikstof laag.

Door de keuze van een minder snelgroeiend varkensras in combinatie met het nauwkeurig samengesteld voederprogramma is het mogelijk een kwalitatief hoogwaardiger varkensvleesproduct aan te bieden. Hierbij valt te denken aan:

 • Minder drip
 • Betere kleur
 • Betere houdbaarheid van het product

Keten Duurzaam Varkensvlees is een eerlijk product dat past binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie over Keten Duurzaam Varkensvlees kunt u vinden op www.duurzaamvarkensvlees.nl en www.egbertkruiswijk.nl

Bijzondere kenmerken van ons Duurzaam Varkensvlees zijn:

 • Fijn van vleesdraad
 • mals
 • Sappig
 • Weinig vetvorming
 • Cholesterol arm
 • Superieur van kwaliteit
 • Traceerbaar
 • 100 % Nederlands product
 • Hoge kwaliteitsstandaard