Duurzaam varkensvlees

Duurzaam varkensvlees

Wij werken uitsluitend met vaste, Nederlandse ketenpartners. Dankzij een jarenlange samenwerking met slachterijen en veehouders, werken we continue aan een verbeteringen in de productieketen, op het gebied van dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid en vleeskwaliteit.

Ons assortiment varkensvlees bestaat uit varkensvlees dat voldoet aan de Beter Leven keurmerken met 1-ster en 3-sterren (biologisch) van de Dierenbescherming. Er wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van varkens en het creëren van betere leefomstandigheden. De belangrijkste punten hierbij zijn o.a.:

 • Reduceren van antibiotica gebruik dan wel antibiotica vrij
 • Voldoende bewegingsruimte voor de varkens
 • Het hebben van onbeperkt vers drinkwater
 • Het samenstellen van een uitgekiend voederprogramma
 • Het niet meer castreren van de biggen
 • Speelmateriaal dat voor afleiding zorgen

Deze maatregelen resulteren in gezonde dieren en rust in de stallen. Hierdoor ontstaat minder stress en een minimale behoefte aan medicijnengebruik. Zorgvuldig management zorgt voor een lage milieubelasting van de lucht en de bodem. Door de met zorg samengestelde voederprogramma’s en de speciale mestopvang blijft de ammoniakuitstoot, evenals de productie van fosfaat en stikstof laag.

Door de keuze van een minder snelgroeiend varkensras in combinatie met het nauwkeurig samengesteld voederprogramma is het mogelijk een kwalitatief hoogwaardiger varkensvleesproduct aan te bieden. Hierbij valt te denken aan:

 • Minder drip
 • Betere kleur
 • Betere houdbaarheid van het product

 

Bijzondere kenmerken van ons duurzaam varkensvlees zijn:

 • Fijn van vleesdraad
 • Mals
 • Sappig
 • Weinig vetvorming
 • Cholesterol arm
 • Superieur van kwaliteit
 • Traceerbaar
 • 100% Nederlands product
 • Hoge kwaliteitsstandaard

Ons biologisch varkensvlees heeft het 3 sterren keurmerk Beter Leven. Deze leveranciers voldoen aan Europese biologische wetgeving. Deze varkens hebben de meeste ruimte in de stal, en de biggen blijven gemiddeld 42 dagen bij hun moeder.